top of page
52715555106_3cd30785e0_k_edited.jpg

EKONSTRIKSYON

Gide pa twa prensip kle nou yo

INOVASYON, ENTEGRITE, EKSELANS

nou se patnè fyab ou a chak pa sou wout la.

PWODUI

Pwodui bon kalite nou yo:

  • Respekte oswa depase Kòd Ekonstriksyo  Entènasyonal yo.

  • Konsevwa ak bati pou reziste ak rigè anviwonnman natirèl ak dezas natirèl yo.

  • Bay yon pèfòmans dirab.

 

Nou konprann enpòtans pwodui dirab ak fyab e se pou rezon sa nou itilize sèlman materyèl bon kalite ak dènye teknoloji yo pou n fè si ke pwodui nou yo respekte estanda kalite ki pi wo yo.

Dirije pa de pwofesyonèl ki gen plizyè dizèn lane nan chak aspè nan zafè konstriksyon, nou se patnè fyab pou atenn objektif ou yo.

PWODUI NOU YO:

Kay Fòtiyòm

Fabrikasyon Metalik

SÈVIS

Ekip pwofesyonèl eksperimante nou a engaje l pou l bay sèvis pi bon kalite, asire l ke pwojè w yo fèt dapre estanda ekselans ki pi wo yo.

 

Avèk yon fokis sou sekirite, entegrite, kalite, ak satisfasyon kliyan, nou angaje n pou n se patnè fyab ou pou bezwen konstriksyon w yo.

 

Klike nan lyen anba a (L ap vini byento) pou n ranseye n sou sèvis nou yo, oswa ranpli fomilè Kontakte nou pou diskite de pwojè w lan avèk youn nan ekspè nou yo jodi a.

SÈVIS NOU YO

Enstalasyon

Mentnans

Konsiltasyon

rendering house 2.png
52416544755_4733c10aa2_c(1)_edited.jpg
52715977760_08ba91079e_k.jpg
51888212980_af68c817ea_c.jpg
bottom of page