FÒMASYON PUBLIK

Nivo 1 - Kòb yon Etidyan peye

POU TOUT MOUN ANJENERAL

$100USD / 40 è

Kantite bous lan gen limit pou chak pwogram

GEN BOUS ETID POU BAY

YON FÒMASYON 40 ÈDTAN DIRE ( 1 SEMENN)

SI OU JWENN YON BOUS

Yon Bous Koute Extollo : $85 USD

Yon etidyan peye : $15 USD

YON FÒMASYON 80 ÈDTAN DIRE

(2 SEMENN)

Yon Bous Koute Extollo : $170 USD

Yon etidyan peye :   $30 USD

YON FÒMASYON 120 ÈDTAN DIRE

(3 SEMENN)

Yon Bous Koute Extollo : $255 USD

Yon etidyan peye :   $45 USD

Ou enterese peye yon fòmasyon pou biznis ou oubyen yon òganizasyon?  Klike la…

© Anrejistre an Ayiti depi 2015.

NIF # 000-524-914-9